home | formulieren | e-mail

Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2009 Archief

Wijzigingen zorgverzekeringswet 2009

 

Per 1 januari 2009 is er een aantal wijzigingen in het basispakket ten opzichte van 2008.

 

Dyslexie De behandeling van ernstige dyslexie bij kinderen komt per 2009 in het basispakket van de zorgverzekering. Het kabinet komt met de maatregel tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer, die de diagnose en de behandeling van ernstige dyslexie vergoed wilde hebben. De vergoeding geldt voor kinderen die 7 of 8 zijn als zij voor het eerst een behandeling nodig hebben. Op die leeftijd wordt ernstige dyslexie meestal gesignaleerd.

 

Allergeenvrije en stofdichte matrashoes De Minister heeft besloten het advies van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) om de allergeenvrije en stofdichte hoezen uit het Reglement Hulpmiddelen (en daarmee uit de basisverzekering) te halen, over te nemen. De vergoeding van allergeenvrije en stofdichte hoezen is opgenomen in de Aanvulling uitgebreid en Aanvulling optimaal. De dekking zal overgenomen worden uit het Reglement Hulpmiddelen 2008 en uitsluitend geleverd worden via gecontracteerde leveranciers.

 

Overige wijzigingen.  Daarnaast zijn er nog enkele wijzigingen in het Reglement Hulpmiddelen: - Vergoeding van faxapparatuur voor auditief gehandicapten komt te vervallen; - Vergoeding van stoelen met uitsluitend een sta-op-functie komt te vervallen;

En enkele wijzigingen in het Reglement Farmaceutische Zorg: - Aanspraak op vergoeding van cholesterolverlagers wordt gebaseerd op de richtlijn van de beroepsgroep; - Vergoeding van intracaverneus fentolamine/ papaverine (middel ter behandeling van erectiestoornissen) komt te vervallen; - Vergoeding van benzodiazepinen (slaap- en kalmeringsmiddelen) wordt beperkt.

 

Eigen risico Per 1 januari 2008 is een verplicht eigen risico van 150 per persoon per jaar ingevoerd. Voor het jaar 2009 bedraagt het verplichte eigen risico 155 per persoon per jaar. Indien u medische kosten maakt, betaalt u de eerste 155 zelf. Maakt u geen aanspraak op uw zorgverzekering dan betaalt u geen eigen risico. Het verplichte eigen risico geldt alleen voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Het geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg, kraamzorg en het jeugdpakket tandheelkundige zorg voor jongeren tot 22 jaar. Voor alle andere zorgvormen uit uw basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Chronisch zieken en gehandicapten worden financieel gecompenseerd voor het verplicht eigen risico. Deze groep wordt geselecteerd door te kijken naar specifiek medicijngebruik bij bepaalde aandoeningen. Ook verzekerden die langdurig in een AWBZ-instelling verblijven, krijgen een compensatie. Rechthebbenden ontvangen in het laatste kwartaal van 2009 automatisch een compensatie van 49 van het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten.

 

Overstappen U heeft elk jaar per 1 januari de mogelijkheid om van zorgverzekeraar te wisselen. Ook voor 2009 is dat het geval. Vr 19 november 2008 ontvangt u van uw huidige zorgverzekeraar de nieuwe polisvoorwaarden en de nieuwe premie voor 2009. Wanneer u helemaal niets doet blijft u gewoon verzekerd. U accepteert de polis dan automatisch. Wilt u de polis opzeggen, dan moet uw opzegging vr 1 januari 2009 bij uw huidige zorgverzekeraar binnen zijn. Denkt u er aan dat de postbezorging rond de kerstperiode langer kan duren. U kunt bij andere zorgverzekeraars een offerte aanvragen. Tot 1 februari 2009 heeft u de tijd om u aan te melden bij een nieuwe zorgverzekeraar. Uw verzekering gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2009.

 

Overstapservice U kunt ook gebruik maken van de overstapservice: meld u vr 1 januari 2009 aan bij uw nieuwe zorgverzekeraar en geef de nieuwe zorgverzekeraar de opdracht uw oude verzekering op te zeggen. Op het moment van overstappen kunt u er eventueel voor kiezen alleen uw basisverzekering bij een andere zorgverzekeraar af te sluiten en de aanvullende verzekering bij de oude zorgverzekeraar te laten lopen.

 

Premieachterstand De nieuwe zorgverzekeraar controleert altijd of u een premieachterstand heeft. Is dat het geval, dan mag u niet van zorgverzekeraar wisselen.

 

Overige zaken Dekking tandheelkundige zorg van 18 naar 22 jaar De leeftijdsgrens voor de dekking van tandheelkundige zorg is vanaf 1 januari 2008 van 18 naar 22 jaar gegaan. Dit betekent dat verzekerden tot 22 jaar recht hebben op het uitgebreide jeugdpakket aan tandheelkundige zorg. Bovendien is deze tandheelkundige zorg voor de verzekerden tot 22 jaar uitgezonderd van het verplichte eigen risico dat per 1 januari 2008 is ingevoerd.
Vacature Medewerker financile administratie vervuld
Ziektewet raakt ook oproepkrachten
Openingstijden feestdagen
Verhoging assurantiebelasting naar 21% vanaf 1 januari 2013
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2013
RDW controle verzekeringsplicht motorrijtuigen.
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2012
Assurantiebelasting verhoging per 1 maart 2011
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2010
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2009
Ziektekostenverzekering wijzigingen per 1 januari 2008
Nieuwe site voor Siebelink Assurantien.

sitemap | disclaimer | voorwaarden | dienstenwijzer
Hazenlaan 1 - 7004 BL Doetinchem - Postbus 313 - 7000 AH Doetinchem

Bereken nu ONLINE uw premie, kijk snel en ontdek hoe voordelig u verzekerd kunt zijn
Wilt u teruggebeld worden?

    Door zich aan te sluiten en daar ook door de acceptatie-vereisten te komen, bewijst een kantoor kwaliteit te bezitten.