home | formulieren | e-mail

Assurantiebelasting verhoging per 1 maart 2011 Archief

 

Met ingang van 1 maart 2011 wijzigt de assurantiebelasting van 7,5 naar 9,7%. Per 1 januari 2015 wordt de belasting weer verlaagd naar 9,5%.

Vanaf maart 2011 wordt het nieuwe belastingpercentage van 9.7% gehanteerd. Dit geldt voor alle verzekeringen met een premievervaldatum in maart, dus ook verzekeringen met een maand- of kwartaalpremie.

Wanneer is de gewijzigde assurantiebelasting van toepassing?

  • Het nieuwe belastingpercentage van 9,7% geldt voor premies van nieuwe verzekeringen die op of na 1 maart 2011 ingaan, ongeacht de vervaldatum.

  • Het nieuwe belastingpercentage van 9,7% geldt voor premies van verzekeringen die op of na 1 maart 2011 prolongeren of stilzwijgend verlengd worden, ongeacht de vervaldatum.
  • Mutaties met een ingangsdatum op of na 1 maart 2011 krijgen bij een suppletiepremie het nieuwe belastingpercentage van 9,7%.
  • Mutaties met een ingangsdatum op of na 1 maart 2011 krijgen bij een premierestitutie het belastingpercentage van de voorgaande vordering.
  • Bij naverrekeningen is de datum waarop de suppletiepremie in rekening wordt gebracht van belang. Is dit na 1 maart 2011, dan geldt het nieuwe belastingpercentage van 9,7%. Het jaar waarover wordt naverrekend is dan niet relevant.Donderdag 19 oktober 2017 tijdelijk niet bereikbaar
Vacature Ondersteunend commercieel medewerker binnendienst
Openingstijden rond Koningsdag
Vacature
Ziektewet raakt ook oproepkrachten
Openingstijden feestdagen
Verhoging assurantiebelasting naar 21% vanaf 1 januari 2013
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2013
RDW controle verzekeringsplicht motorrijtuigen.
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2012
Assurantiebelasting verhoging per 1 maart 2011
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2010
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2009
Ziektekostenverzekering wijzigingen per 1 januari 2008
Nieuwe site voor Siebelink Assurantien.

sitemap | disclaimer | voorwaarden | dienstenwijzer
Hazenlaan 1 - 7004 BL Doetinchem - Postbus 313 - 7000 AH Doetinchem

Bereken nu ONLINE uw premie, kijk snel en ontdek hoe voordelig u verzekerd kunt zijn
Wilt u teruggebeld worden?

    Door zich aan te sluiten en daar ook door de acceptatie-vereisten te komen, bewijst een kantoor kwaliteit te bezitten.