home | formulieren | e-mail

Assurantiebelasting verhoging per 1 maart 2011 Archief

 

Met ingang van 1 maart 2011 wijzigt de assurantiebelasting van 7,5 naar 9,7%. Per 1 januari 2015 wordt de belasting weer verlaagd naar 9,5%.

Vanaf maart 2011 wordt het nieuwe belastingpercentage van 9.7% gehanteerd. Dit geldt voor alle verzekeringen met een premievervaldatum in maart, dus ook verzekeringen met een maand- of kwartaalpremie.

Wanneer is de gewijzigde assurantiebelasting van toepassing?

  • Het nieuwe belastingpercentage van 9,7% geldt voor premies van nieuwe verzekeringen die op of na 1 maart 2011 ingaan, ongeacht de vervaldatum.

  • Het nieuwe belastingpercentage van 9,7% geldt voor premies van verzekeringen die op of na 1 maart 2011 prolongeren of stilzwijgend verlengd worden, ongeacht de vervaldatum.
  • Mutaties met een ingangsdatum op of na 1 maart 2011 krijgen bij een suppletiepremie het nieuwe belastingpercentage van 9,7%.
  • Mutaties met een ingangsdatum op of na 1 maart 2011 krijgen bij een premierestitutie het belastingpercentage van de voorgaande vordering.
  • Bij naverrekeningen is de datum waarop de suppletiepremie in rekening wordt gebracht van belang. Is dit na 1 maart 2011, dan geldt het nieuwe belastingpercentage van 9,7%. Het jaar waarover wordt naverrekend is dan niet relevant.Vacature Medewerker financiŽle administratie vervuld
Ziektewet raakt ook oproepkrachten
Openingstijden feestdagen
Verhoging assurantiebelasting naar 21% vanaf 1 januari 2013
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2013
RDW controle verzekeringsplicht motorrijtuigen.
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2012
Assurantiebelasting verhoging per 1 maart 2011
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2010
Ziektekostenverzekering, wijzigingen per 1 januari 2009
Ziektekostenverzekering wijzigingen per 1 januari 2008
Nieuwe site voor Siebelink Assurantien.

sitemap | disclaimer | voorwaarden | dienstenwijzer
Hazenlaan 1 - 7004 BL Doetinchem - Postbus 313 - 7000 AH Doetinchem

Bereken nu ONLINE uw premie, kijk snel en ontdek hoe voordelig u verzekerd kunt zijn
Wilt u teruggebeld worden?

    Door zich aan te sluiten en daar ook door de acceptatie-vereisten te komen, bewijst een kantoor kwaliteit te bezitten.